Sağlık Gönüllüleri Türkiye    
Basında Sağlık Gönüllüleri

Sağlık Gönüllüleri her yıl sağlık alanında geliştirilen en başarılı sosyal sorumluluk projelerini ödüllendiriyor.

Sağlık alanında sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmiş tüm kuruluşlar bu ödül için başvurabiliyorlar.

Devamı için tıklayın

     
  Hedeflerimiz

SG-T, sağlık sisteminin yetişemediği hizmetleri gönüllülük esasına göre tamamlamayı hedeflemektedir. Hastayı ele alacak doktoru, hemşireyi/ebeyi, teşhiste yardımcı olacak asgari medikal donanımı ve tedavide kullanılacak ilacı; hastanın ulaşabileceği hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Bu temel hedefin ülke genelinde ihtiyaç önceliğine göre gerçekleştirilmesi için gerekli yönetimsel gücü göstermek arzusundadır. Başta geri kalmış yörelerdeki çocuk, kadın, yaşlı ve özürlü sağlığına odaklanırken; aynı risk grupları için kırsal alanda ve büyük şehir gecekondu alanlarında hizmet tamamlama kararlılığındadır.

Bunlarla birlikte;

  • Sağlık Hizmetinden İhtiyaç Oranında Yararlanabilme İmkânı
  • Sağlıkta Bölgesel Farklılıkların Elimine Edilmesi
  • Çocuk, Kadın, Yaşlı ve Özürlü Sağlığına Odaklanılması
  • Erken Teşhis ve Tedavi ile Yaşam Yılı Kayıplarının Önlenmesi
  • 0-5 Yaş Ölümlerinin ve Doğumda Anne Ölümlerinin Önlenmesi
  • İnfeksiyon Hastalıklarının Önlenmesi
  • Kronik Hastalıkların Takibi ( Yüksek Tansiyon, Diyabet, vbg.)
  • Göz, Diş, Demir Eksikliği Gibi Konularda Taramalar Yapmak
  • Bağışıklama Programlarına Ağırlık Vermek

 

 
     
  © 2006 Sağlık Gönüllüleri - Türkiye Icon