Sağlık Gönüllüleri Türkiye    
Basında Sağlık Gönüllüleri

Sağlık Gönüllüleri her yıl sağlık alanında geliştirilen en başarılı sosyal sorumluluk projelerini ödüllendiriyor.

Sağlık alanında sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmiş tüm kuruluşlar bu ödül için başvurabiliyorlar.

Devamı için tıklayın

     
  Ödül Kriterleri

Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin Değerlendirme Kriterleri;
 
Projenin/Faaliyetin İnsan/Toplum Sağlığına Yaptığı Etki
Tıp Bilimi Açısından (klinik, halk sağlığı, psikolojik, diyetetik, vb.)
Sosyal Açılardan (bilinçlenme, bilgilenme, eğitilme, vb.)
Politik Açılardan (politika yönlendirme, gündem oluşturma, vb.)
Projenin/Faaliyetin Büyüklüğü
Projenin/Faaliyetin Büyüklüğü
Ayrılan Kaynak Tutarı ve Süresi
Etkilediği Toplum Kesimi Genişliği (takriben)
Projenin/Faaliyetin sürekliliği/ tutarlılığı ile başka sosyal sorumluluk   projelerinin ele alınmasını sağlama ve böylece projenin toplumsal katma değerini katlayarak boyutlarını büyütme özelliği
Projenin/Faaliyetin İletişim Açısından Gücü
İletişim Materyalinin Orijinalliği ve Etkisi
İletişim Materyalinin Çeşitliliği
İletişimin Medya'da Yer Alış Yoğunluğu
Proje/Faaliyet'in Tamamlanmasını Takiben Aldığı Tepkiler
Basın'da Yer Alan Tepkiler
Yapılmış Ölçüm ve Değerlendirmeler
Almış Olduğu Diğer Ödüller/Takdirler
 
     
  © 2006 Sağlık Gönüllüleri - Türkiye Icon